Továbbtanulás

A középiskolai felvételi jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók

Központi írásbeli vizsgával kapcsolatos tudnivalók
Fontos tudni, hogy a központi írásbeli felvételire való jelentkezés nem azonos a középiskolába való jelentkezéssel, amelynek határideje 2017. február 15.
A központi írásbeli vizsgákra a „tanulói jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára” benyújtásának határideje: 2016. december 9. A „tanulói jelentkezési lap” letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról (www.oktatas.hu), amelyet abba a vizsgát meghirdető középfokú iskolába kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát kívánja megírni.

A központi írásbeli vizsga időpontja: 2017. január 21.
Pótló írásbeli vizsga: 2017. január 26.
Pótló írásbeli vizsgát csak azok a tanulók tehetnek, akik az előző írásbelin alapos indok miatt nem tudtak részt venni. A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – vigyenek magukkal. A központi írásbeli vizsga során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható. A felvételi feladatlapokat tollal kell kitölteni. A Köznevelési Törvény 51. § (5) bekezdésébe eső tanulók (SNI) a szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve a nevelési tanácsadó által kiadott szakértői véleményben foglaltak alapján javasoltaknak megfelelően felvételiznek. A határozat fénymásolatát mellékelni kell.
A kiértékelt feladatlapok megtekintésének lehetőségéről és az értékelő lapok kiadásáról tájékozódjanak az írató iskola honlapjáról vagy a titkárságán. „Értékelő lap”: Az írásbeli vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített dokumentum.

A tanulói jelentkezési lapok beadásával kapcsolatos tudnivalók
A tanulói jelentkezési lapok beadási határideje: 2017. február 15. A 4 évfolyamos képzésre jelentkezők tanulói jelentkezési lapját az általános iskola továbbítja a gimnáziumnak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. A 6 és 8 évfolyamos képzésre készülők – az előírások szerint – jelentkezési lapjukat önállóan juttatják el a gimnáziumhoz, illetve az adatlapot a győri Felvételi Központba. Egy jelentkezési lapon az iskola több tanulmányi területe is megjelölhető.

Szóbeli meghallgatások
2017. február 23 – március 4. között lesznek, iskolánként eltérő időpontban, erről a szülőknek kell egyénileg tájékozódniuk. Vegyék figyelembe, hogy sok iskola csak a honlapján, illetve a faliújságján tájékoztat erről.

A felvételi eljárás további időpontjai
2017. március 9-ig: a jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzékének kifüggesztése.
2017. március 13.: a tanulói adatlapon szereplő iskolák sorrendjének esetleges módosítása az általános iskolában.
2017. április 8. a Felvételi Központnak megküldött ideiglenes felvételi névsor kifüggesztése = nem hivatalos eredmény.
2017. április 24. Kiértesítés postázása a felvételi eredményéről (az általános iskoláknak és a családoknak) = hivatalos végeredmény.

Jogorvoslati kérelem
A felvétel elutasítása esetén a Köznevelési Törvény 37. § alapján a szülő a döntés ellen – kizárólag törvényességi kifogással – az igazgatónál benyújtott jogorvoslati kérelemmel fordulhat a gimnázium fenntartójának oktatási hivatalához. A kérelem elbírálásának határideje 2017. június 1.


Középiskolai tanulók eredményeinek visszajelzése »