Széchenyi logó
Szent András Iskola | 2000 Szentendre Bajcsy-Zs. u. 4. | +36 26 310-528 | szentandras@freemail.hu
Szent András Óvoda | 2000 Szentendre Bükköspart 29/B | +36 26 311 608 | andrasovi@gmail.com

Fejlesztés, felzárkóztatás

Intézményünkben két nevelő látja el a fejlesztéseket. Egyikük elsődleges feladata az elsősök diagnosztikus felmérése és a kiszűrt tanulók gondozása, továbbá a felsőbb évfolyamosok folyamatos fejlesztésében mindkét pedagógus részt vesz. A különböző fejlesztő foglalkozások magában foglalják az észlelés, a figyelem, az emlékezet, a mozgás, valamint a személyiség fejlesztésének a területeit. A helyi Nevelési Tanácsadóval szoros és jó kapcsolatot tart fenn iskolánk. Pedagógusaink egyéni foglalkozással, korrepetálással segítik a problémákkal küzdő tanulók fejlődését, valamint a tehetséges tanulóink versenyre való felkészítését, a tehetséggondozást. A fejlesztő foglalkozásokon és korrepetálásokon a gyermekek egyéni , illetve kiscsoportos formában vesznek részt a tanítást követően.

Iskolánkban Dukai-Regős Orsolya logopédus segíti a pedagógusok munkáját. A logopédiai foglalkozások célja a gyerekek tiszta és helyes beszédprodukciójának és tiszta fonációjának kialakítása. Főként azon első osztályos tanulóink esetében, akik beszédhibával kezdték meg általános iskolai tanulmányaikat. A fejlesztés kiterjed a pontos és jól koordinált, megfelelően kiejtett hangokon túl az anyanyelvi készségek kialakítására is. Heti két alkalommal tart logopédusunk foglalkozást iskolásaink számára:
Szerda: 13:00-16:00
Csütörtök: 13:00-15:00

Fenntartónk segítségével az iskolánkban folyó munkát segíti idén Szövényi-Lux Réka pszichológus is. Munkájának része nem csak a pedagógusok nevelő-oktató munkájának segítése, hanem a diákokkal folytatott egyéni és csoportos foglalkozások tartása,  valamint a szülőkkel való konzultáció és tanácsadás. Fontos tudni, hogy az iskolapszichológusi foglalkozás nem terápia, nem helyettesíti se a terápiás pszichológusi, sem a gyermekpszichiáteri munkát. Heti két alkalommal tart pszichológusunk foglalkozást iskolásaink számára:
Hétfő: 08:00-13:00
Péntek: 11:00-16:00

 

Forduljanak bizalommal szakembereinkhez, pedagógusainkhoz, ha úgy érzik, gyermekükkel kapcsolatbaniskolapszichológusi, logopédiai, vagy egyéb segítségre lenne szükségük.Fejlesztőpedagógusaink az éves munkatervben meghatározott fogadóórák alkalmával állnak az önök segítségére.
Logopédusunk elérhetősége: fogadóórát tart hétfőnként 12:30-13:30 között, bejelentkezés orsolyaregos@gmail.com email címen.
Pszichológusunk elérhetősége a megjelölt foglalkozási időkben, bejelentkezés: rekaszovenyilux@gmail.com email címen.