Széchenyi logó
Szent András Iskola | 2000 Szentendre Bajcsy-Zs. u. 4. | +36 26 310-528 | szentandras@freemail.hu
Szent András Óvoda | 2000 Szentendre Bükköspart 29/B | +36 26 311 608 | andrasovi@gmail.com

Továbbtanulás

A középiskolai felvételi jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók

Központi írásbeli vizsgával kapcsolatos tudnivalók
Fontos tudni, hogy a központi írásbeli felvételire való jelentkezés nem azonos a középiskolába való jelentkezéssel, amelynek határideje 2018. február 19.
A központi írásbeli vizsgákra a „tanulói jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára” benyújtásának határideje: 2017. december 8. A „tanulói jelentkezési lap” letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról (www.oktatas.hu), amelyet abba a vizsgát meghirdető középfokú iskolába kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát kívánja megírni.

A központi írásbeli vizsga időpontja: 2018. január 21. 10:00
Pótló írásbeli vizsga: 2018. január 25.
Pótló írásbeli vizsgát csak azok a tanulók tehetnek, akik az előző írásbelin alapos indok miatt nem tudtak részt venni. A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – vigyenek magukkal. A központi írásbeli vizsga során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható. A felvételi feladatlapokat tollal kell kitölteni. A Köznevelési Törvény 51. § (5) bekezdésébe eső tanulók (SNI) a szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve a nevelési tanácsadó által kiadott szakértői véleményben foglaltak alapján javasoltaknak megfelelően felvételiznek. A határozat fénymásolatát mellékelni kell.
A kiértékelt feladatlapok megtekintésének lehetőségéről és az értékelő lapok kiadásáról tájékozódjanak az írató iskola honlapjáról vagy a titkárságán. „Értékelő lap”: Az írásbeli vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített dokumentum.

A tanulói jelentkezési lapok beadásával kapcsolatos tudnivalók
A tanulói jelentkezési lapok beadási határideje: a tanári lelkigyakorlat miatt 2018. február 14. A 4 évfolyamos képzésre jelentkezők tanulói jelentkezési lapját az általános iskola továbbítja a gimnáziumnak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. A 6 és 8 évfolyamos képzésre készülők – az előírások szerint – jelentkezési lapjukat önállóan juttatják el a gimnáziumhoz, illetve az adatlapot a győri Felvételi Központba. Egy jelentkezési lapon az iskola több tanulmányi területe is megjelölhető.

Szóbeli meghallgatások
2018. február 22 – március 13. között lesznek, iskolánként eltérő időpontban, erről a szülőknek kell egyénileg tájékozódniuk. Vegyék figyelembe, hogy sok iskola csak a honlapján, illetve a faliújságján tájékoztat erről.

A felvételi eljárás további időpontjai
2018. március 14-ig: a jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzékének kifüggesztése.
2018. március 21-22.: a tanulói adatlapon szereplő iskolák sorrendjének esetleges módosítása az általános iskolában.
2018. április 27. Kiértesítés postázása a felvételi eredményéről (az általános iskoláknak és a családoknak) = hivatalos végeredmény.

Jogorvoslati kérelem
A felvétel elutasítása esetén a Köznevelési Törvény 37. § alapján a szülő a döntés ellen – kizárólag törvényességi kifogással – az igazgatónál benyújtott jogorvoslati kérelemmel fordulhat a gimnázium fenntartójának oktatási hivatalához. A kérelem elbírálásának határideje 2018. június 1.


Középiskolai tanulók eredményeinek visszajelzése »