Széchenyi logó
Szent András Iskola | 2000 Szentendre Bajcsy-Zs. u. 4. | +36 26 310-528 | szentandras@freemail.hu
Szent András Óvoda | 2000 Szentendre Bükköspart 29/B | +36 26 311 608 | andrasovi@gmail.com

Lelkiségünk

Életünk alapja Krisztus tanítása, amelyet a katolikus egyházban élünk meg. Iskolánk szorosan hozzátartozik a szentendrei plébániához, és együttműködik az egyházközséggel. Pedagógusaink lelkiéletét minden évben közös tanári lelkigyakorlat segíti, hetente zsolozsmázunk együtt. Tanulónknak a napi reggeli imádság, a tanítás utáni ima, a heti közös reggeli tízperc, osztálymisék és havonta iskolamise adja meg a megélt hit lehetőségét. Adventben közös rorátékkal, nagyböjtben a tanulók lelki napjával és reggeli elmélkedésekkel készülünk ünnepeinkre. Szívesen fogadjuk keresztény testvéreinket más egyházakból is, támogatjuk és szorgalmazzuk, hogy saját egyházuk életében aktívan vegyenek részt. Heti két hittanóránk mellett, reméljük, hogy minden egyéb szakórán, délutáni foglalkozásainkon, osztályprogramjainkon is valamiképp Isten szeretetét éljük meg és közvetítjük. Oktatásunk célja a továbbtanulás segítése és előkészítése mellett a teremtett világ megismertetése. Közösségben létezünk, a családokkal együtt, egymást segítve neveljük gyermekeinket, és válunk részévé egyházunknak.