Széchenyi logó
Szent András Iskola | 2000 Szentendre Bajcsy-Zs. u. 4. | +36 26 310-528 | szentandras@freemail.hu
Szent András Óvoda | 2000 Szentendre Bükköspart 29/B | +36 26 311 608 | andrasovi@gmail.com

Gyermekvédelem

Gyermekvédelmi Támogató Tanács

2019 szeptemberében megalakult intézményünk Gyermekvédelmi Támogató Tanácsa (GYVTT).

A GYVTT feladata esetkezelés, krízisintervenció és prevenciós munka koordinálása az iskolában.

A középpontban mindig a gyermek, és családja áll.

A bizottság állandó tagjai:

iskolánk gyermekvédelmi felelőse (GYVTT vezetője) és elérhetősége:

Selmeczi Tamás   tel: 20-823-0033      e-mail cím: selmeczi.tamas@szentandrasiskola.hu

igazgatóhelyettesek: Pabeschitzné Péter Kamilla, Jakab Andrea

hitoktató: Tolonics Erika

meghívott tag: iskolapszichológus – Szövényi Lux Réka

 Gyermekvédelmi Támogató Tanács célkitűzései

A Tanács létrejöttének legfőbb célja a gyermekvédelmi problémák időbeni észlelése, felismerése, azokra való gyors reagálás és hatékony megoldása. Fontos cél volt, hogy a felmerülő problémákra nem egy  egyénnek, hanem egy szakmai team reagál, mely széles kompetenciaterülettel rendelkezik. Nem marad egyedül a pedagógus a feladattal, nehézséggel, nem egyedül kell a megoldást megtalálni .

Gyermek veszélyeztetettség, vagy gyermekbántalmazás gyanúja esetén követendő eljárásrend[1]

[1] Módszertani útmutató. A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan, Emberi Erőforrások Szociális és Gyermekvédelmi Minisztériuma Főigazgatóság, 2017. augusztus

Gyermekvédelmi rendszer működése online környezetben – tájékoztatás

Elérhetőségek megtekintése:

Jelzőrendszer_család és gyermekjóléti szolgálat