Széchenyi logó
Szent András Iskola | 2000 Szentendre Bajcsy-Zs. u. 4. | +36 26 310-528 | szentandras@freemail.hu
Szent András Óvoda | 2000 Szentendre Bükköspart 29/B | +36 26 311 608 | andrasovi@gmail.com

Tanulószoba

Tájékoztató iskolai délutáni foglalkozásról

A Nemzeti Köznevelésről szóló 27§ 2. bek. Törvényének értelmében, az általános iskolás tanulók 16:00 óráig, az iskola által szervezett délutáni tanulást segítő, ill. egyéb, az iskola által szervezett foglalkozáson kell, hogy részt vegyenek.
Ezek alól felmentés csak igazgatói engedéllyel lehetséges. Ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassák el, és átgondoltan töltsék ki az alábbiakat. A délutáni felügyeletet egy napra, vagy akár egy órára is lehet kérni. Az előzetesen beírt adatoktól eltérni, csak írásbeli kérelemmel lehet.


Tájékoztató tanítás utáni felügyeletről a felső tagozat esetében

Az idei tanévben a felső tagozaton a délutáni felügyeletet két csoportban fogjuk megoldani. A tanulószobás tanár 14:15 óráig minden tanulóra felügyel, akinek véget ért a délelőtti tanítás és még nem tud hazaindulni. Minden tanuló, aki nem igényelt délutáni felügyeletet max. 14:15 óráig tartózkodhat az iskolában. 14:15 órától két külön csoportban folyik a tanulás 15:45-ig. Mindkét csoportra a délelőtti munkarend, vagyis a házirend/osztálytükör tanórákat és szüneteket érintő szabályai érvényesek. Igazolatlan távollét esetén a bejelentett tanulószobás igazolatlan órát kap, amit a naplóba a 7. óra rovatba könyvelünk. Igazolást csak írásban fogadunk el a szülőtől. Ha ő kérte a felügyeletet, akkor a tanulószobára kötelezett gyermek esetén csak orvosi igazolást tudunk elfogadni. Kikérő/igazolás hiányában nem áll módunkban a gyermeket elengedni, ha mégis távozik, az igazolatlan órát jelent., és a következő magatartási fokozatot vonja maga után.
A délutáni felügyeletet egy napra, vagy akár egy órára is lehet kérni.


AZ ALÁBBI KIKÉRŐK KÖZÜL AZ EGYIKET KITÖLTVE, VISSZAKÜLDENI SZÍVESKEDJENEK!

Alsós kikérők délutáni foglalkozásokról »
Felsős kikérők délutáni foglalkozásokról »