Széchenyi logó
Szent András Iskola | 2000 Szentendre Bajcsy-Zs. u. 4. | +36 26 310-528 | szentandras@freemail.hu
Szent András Óvoda | 2000 Szentendre Bükköspart 29/B | +36 26 311 608 | andrasovi@gmail.com

Jelentkezés

Az intézménybe való felvétel szempontjai

Az első osztályba lépés

A beiskolázást a vezetőség a fenntartóval egyeztetve végzi. Beiskolázásunkat nem köti körzethatár. A Szent András Katolikus Általános Iskola évfolyamonként két osztályt indít. Katolikus iskola révén elsősorban vallásukat gyakorló katolikus szülők gyermekeit várjuk. Azonban nem katolikus családok gyermekei is felvételt nyerhetnek, ha elfogadják az iskola pedagógiai programját, valamint  a szervezeti és működési szabályzatát.

Minden esetben a jelentkezés alapvető feltétele a törvényes előírásoknak megfelelően, hogy csak iskolaérett tanulók jelentkezhetnek az első osztályba. Az előzetes bejelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével történik az információban megadott időpontig. Jelentkezési lap az iskola portáján átvehető, ill. a honlapról letölthető. A kitöltött példányt az intézmény portáján kérjük leadni a megadott határidőig! Jelentkezéseket ezt követően már nem áll módunkban elfogadni.

Iskolánk minden érdeklődő leendő elsős szüleinek tájékoztató szülői értekezletet tart. A beiratkozást megelőzően egy-egy nyílt óra látogatására, valamint utána egy kötetlen beszélgetésre van lehetőségük az érdeklődő szülőknek. Az intézményünkbe jelentkező gyerekekkel és szüleikkel a leendő elsős tanító nénik, a hitoktatók és az iskola vezetősége ismerkedő beszélgetést folytatnak az állami beiratkozási időpontot megelőző időszakban.  A gyerekekkel való ismerkedés szempontjai azonosak az iskolaérettség kritériumaival.

A felvétel elbírálásának szempontjai, szükséges dokumentumok:

  • írásos szülői nyilatkozat, benne kötelezettségvállalások
  • a keresztény elkötelezettség hivatalos dokumentumai (keresztlevél, egyházi ajánlás, mely igazolja, hogy a szülő gyakorolja vallását)
  • az általános iskolába lépés alsó (minimum) korhatárának betöltése
  • házi gyermekorvos által kiállított 5 éves státusz vizsgálati lap
  • kötelező védőoltások igazolása
  • születési anyakönyvi kivonat
  • lakcímkártya

Átvétel más intézményből

A tanuló felvételéről a vezetőség az érintett osztályfőnök és szaktanárok véleményének ismeretében dönt. A felvételnél a tanulmányi eredményt, magatartást, esetleges tanult idegen nyelvet, hitoktatásban való részvételt, hitéletet, a tanuló és családja életkörülményeit mérlegeljük. A tantárgyi rendszerek, tananyagok összevetése után az igazgató különbözeti vizsgákat írhat elő. A beiratkozás szabályai értelemszerűen megegyeznek az első osztályba lépésnél meghatározottakkal, kiegészítve a gyermek egyházi ajánlásával.


Tájékoztató a 2021-2022-es tanév leendő elsőseinek beiratkozásáról

Jelentkezési lap