Széchenyi logó
Szent András Iskola | 2000 Szentendre Bajcsy-Zs. u. 4. | +36 26 310-528 | szentandras@freemail.hu
Szent András Óvoda | 2000 Szentendre Bükköspart 29/B | +36 26 311 608 | andrasovi@gmail.com

Egészségügyi tájékoztató

Tájékoztatás az iskola-egészségügyi munkáról

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és védőnő biztosítja.

Védőnő: Lantos Rita  tel: 20/3349340 e-mail: ritus.bardos@gmail.com

Iskolaorvos: Dr. Hernádi Márton

Rendelési idők:
Hétfő és csütörtök 8:00- 14:00 óra között

Megjegyzés:
Ezen tájékoztatás az iskola-egészségügyi munkáról az alábbi rendeletek alapján készült:
· az egészségügyi miniszter 19/2009. (VI. 18.) EüM rendelete
· a népjóléti miniszter 26/1997. (XI. 3.) NM rendelete
· a népjóléti miniszter 51/1997. (XII. 18.) NM rendelete
· a népjóléti miniszter 18/1998. (VI. 3.) NM rendelete
· az egészségügyi miniszter 11/1999. (V. 14.) EÜM rendelete.

A védőnő adminisztratív teendőit a munkaterv csak vázlatosan, illetve részben ismerteti, a teljes feladatsort a rendeletek tartalmazzák.

A 6-14 éves korosztály megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében megvalósuló iskola-egészségügyi feladataink:

A tanulók egészségi állapotának szűrése 1., 2., 4., 6., 8. évfolyamon; illetve előző tanévben kiszűrtek kontroll vizsgálata.

A szűrés során vizsgáljuk:

  • Testi fejlődés: súly, hossz, mellkörfogat,
  • Pszichomotoros-, mentális-, szociális fejlődés
  • Érzékszervek működése: látásélesség, színlátás, hallás
  • Mozgásszervek működése: lúdtalp, mellkas- és gerincelváltozások,
  • Pajzsmirigy vizsgálat: golyvaszűrés
  • Vérnyomásmérés
  • Személyi higiénia ellenőrzése.

A vizsgálat során felfedezett elváltozás esetén beutalót adunk az adott szakorvosi rendelésre, melynek eredményéről minden esetben kérünk visszajelzést! Negatív státusz esetén nem küldünk a szülőnek értesítést.

 

Kötelező védőoltások:

  • 6. évfolyam: MMR (kanyaró, mumpsz, rubeola) és DPT (torokgyík, szamárköhögés, tetanusz) oltást kapnak,
  • 7. évfolyam Hepatiti-B (B-tipusú fertőző májgyulladás) elleni oltás.

MMR oltás időpontja szeptember hónap, a DPT-t pedig októberben kapják a tanulók. Hepatitis-B oltás időpontja szeptember és március hónap.

Ezek törvény által előírt, kötelező iskolai védőoltások. Aki megtagadja a beadását, az a tanintézményből való kizárását vonhatja maga után. Az oltás megtagadását írásban jelentjük a közegészségügyi szervnek. Ezt követően felveszik a szülővel a kapcsolatot és értesítik a további eljárásokról (polgári peres eljárást is vonhat maga után az oltás megtagadása).
Nem áll módunkban oltóanyagot kiadni szülőnek, ill. háziorvosnak.
Ha a gyermek már részesült a fent nevezett oltásokban azt az oltási könyv bemutatásával igazolni kell. Részben ezért is kérjük be az oltást megelőzően az oltási könyveket. Az oltások végeztével azok dokumentálását követően az oltási könyveket a tanulók visszakapják.

 1. Krónikus betegek fokozott ellenőrzése, leletek bekérése.
 2. Elsősegélynyújtás, akut ellátás.
 3. Életmódbeli rizikótényezők feltárása, korrigálása.
 4. Egészségnevelő, prevenciós órák tartása (egészséges táplálkozás, sport szerepe, higiénia, káros szenvedélyek, kamaszkori változások, szexualitás, szexuális úton terjedő betegségek, fiatalkori veszélyek).
 5. Közegészségügyi- járványügyi feladatok: tetű ellenőrzés.

Ha a gyermek hajában tetűt találunk, akkor a szülőnek haza kell vinnie a gyermeket. A szülő részére átadjuk a szükséges tájékoztatót és a szülői nyilatkozatot. A gyógyszertárban kapható tetűirtó szerrel a haját le kell kezelni, a serkéket egyenként körömmel le kell húzni a hajszálakról és csak serkementesen hozható vissza a közösségbe.

 1. Adminisztráció. Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (munkanapló, egészségügyi törzslapok vezetése, védőoltások szervezése, dokumentálása, éves jelentés elkészítése).
 2. Kapcsolattartás társszakmákkal, osztályfőnökökkel, a testnevelő tanárral.

Személyes konzultációra előzetes időpontkérés esetén van lehetőség! A rendelési időtől csak indokolt esetben tudunk eltérni. A védőnő elérhetősége az iskola portáján található.
A védőnő több intézményt lát el, ezért előfordulhat, hogy a megadott rendelési időben más iskolában tartózkodik. Távolléte esetén a portás tájékoztatva van hollétéről.
Az orvos részmunkaidőben látja el az iskolát.

 

Fejtetű tájékoztató