Széchenyi logó
Szent András Iskola | 2000 Szentendre Bajcsy-Zs. u. 4. | +36 26 310-528 | szentandras@freemail.hu
Szent András Óvoda | 2000 Szentendre Bükköspart 29/B | +36 26 311 608 | andrasovi@gmail.com

Házi nyelvvizsga

Év végi házi nyelvvizsga angol és német nyelvből 

Iskolánk minden évben május végén megrendezi a nyolcadikosok házi nyelvvizsgáját. Ezzel nem csak az idegen nyelv és a nyelvvizsga fontosságát szeretnénk hangsúlyozni, hanem a rutinszerzést és a vizsgaszituáció gyakorlását is. A tanárok, tanulók és a szülők számára is fontos információ, hogy hol tartanak a tanulók a nyelvtanulásban, milyen intenzitással kell folytatni ezt a munkát.
A nyelvvizsga egy írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsga az országos nyelvi mérés, ami egy reális képet ad az aktuális nyelvtudásról (olvasás és hallásértés kompetenciában), olyan feltételekkel és olyan feladatokkal méri a nyelvtudást, mint amit az idegen nyelv tanulás kimenetelénél/végcéljában is mérnek, vagyis a nyelvvizsgán/érettségin. Az iskolai nyelvoktatás során mi erre készítjük fel a diákokat, nálunk különösen is nagy hangsúlyt fektetve arra, hogy ez a felkészülés megfelelő ütemben és fokozatosan, az adott nyelvi szintnek megfelelően, de kellő hangsúllyal történjen. A szóbeli vizsgán tanulóink párban vizsgáznak, rövid ráhangoló bemutatkozás után, önálló témakifejtés és képleírási rész következik. A vizsga a 8. évfolyamos tanulók nyelvtudását méri, hogy ez megfelel-e a tantervi követelményekben előírt KER (Közös Európai Referenciakeret) szerinti szintnek, a tanulók elérik-e a Nat által előírt küszöbszintet az A2 szintet.
A nyelvvizsga fontosságát az is emeli, hogy ezen a szintfelmérőn hasonló feladatok vannak, mint amit évvégén a tanulóknak a leendő gimnáziumaikban a nyelvi szint felméréseken írniuk vagy amiről beszámolniuk kell. Az alapos felkészülésre ezzel is motiváljuk őket.
A nyelvvizsgát ünnepélyes keretek között Bukovszkiné Csoba Zsuzsa igazgató nő nyitja meg és a vizsga végén ő osztja ki a házi nyelvvizsga bizonyítványokat.
Idén a felkészülést megnehezítette közvetlenül az vizsga előtti hónapban lévő digitális oktatás. A vizsgáztató tanárok elégedettek voltak. A tanulók túlnyomó többsége mindkét részt sikeresen teljesítette és utólag hasznosnak és előremutatónak értékelték a megmérettetést.
A három nyolcadikos osztályhoz két gimnáziumból hívtunk vizsgáztató tanárokat. A Móricz Zsigmond Gimnáziumból Kiss Ágnes, Kovácsné Szentesi Éva és Tóth István voltak a vizsgáztató tanárok. A Ferences Gimnáziumból: Szilágyi Ildikó, Rubovszkyné Bodó Mária, Marikné Pulka Margorzata, Kosikné Kettős Marianna, Kákai-Szabó Szilvia és Újvári Csaba angol nyelvből Reinspach Menyhértné, Baka-Regős Beatrix és Csuzda-Sáray Zsuzsanna pedig német nyelvből mérték a tanítványaink szóbeli tudását.

Ezúton is szeretnénk megköszönni munkájukat, támogatásukat.

Nyelvi munkaközösség