Széchenyi logó
Szent András Iskola | 2000 Szentendre Bajcsy-Zs. u. 4. | +36 26 310-528 | szentandras@freemail.hu
Szent András Óvoda | 2000 Szentendre Bükköspart 29/B | +36 26 311 608 | andrasovi@gmail.com

TÁJÉKOZTATÓ A JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEKRŐL

Kedves Szülők!

Szeretettel köszöntök minden régi és új családot az új tanévben!

Végre közösen örülhetünk a viszontlátásnak, a tanulás-tanítás izgalmának és a közösség újraéledésének! Ahhoz, hogy ezt hosszútávon fent is tudjuk tartani néhány hagyományunkon, szabályunkon közösen kell változtatnunk! Így tisztelettel és szeretettel fordulok most a szülőkhöz, hogy azt a példás, segítő magatartást hozzák el ismét az iskolába, melyet az elmúlt félévben távoktatás idején megtapasztalhattunk! Hiszen ezt a pandémiás helyzetet az iskola se legyőzni, se elkerülni nem tudja, de ismét közösen összefogva talán meg tudjuk előzni!

Intézményünk megkapta a hivatalos útmutatót járványügyi készenlét idején a tanév biztonságos működésére irányuló javasolt eljárásokról. Ez alapján az elmúlt napokban kidolgoztuk azokat a szabályokat, mellyel törekszünk mindezeket megvalósítani.

Megelőzés miatt három fő célunk volt:

 1. iskolánk egészségügyi szempontból biztonságos legyen
 • Tanévkezdésre elvégeztük a nagytakarítások mellett a fertőtlenítéseket.
 • Minden helyiségben szappanos kézmosót, fertőtlenítőszereket helyeztünk el, melynek használatára buzdítjuk a tanulóinkat minden terembe lépéskor, étkezés előtt és után.
 • Önökkel közösen tanítsuk meg, ismételjük át gyermekeinkkel a köhögési etikettet, alapos kézmosást!
 • Tanórai szünetekben folyamatosan szellőztetjük, fertőtlenítjük a termeket, és kerüljük a légkondicionáló berendezések használatát.
 • Minden tanuló rendelkezzen saját maszkkal, amelyet egyedi jelzéssel lássanak el!
 • Szünetekben a zárt térben felsős tanulóinknak maszkban kell közlekedniük, más esetben a maszk viselését nem kötelezzük.
 • Csak egészséges gyermek jöhet az iskolába, így beteg gyermeküket kérem tartsák otthon!
 • Tanulóinkat lehetőség szerint osztályonként elkülönítve foglalkoztatjuk, kivéve a szakköröket, délutáni felsős tanulószobát, ill. ügyeletet. Kérem, fontolják meg gyermekük részvételét ezeken a nem kötelező jellegű foglalkozásokon!
 • Iskolában észlelt beteg gyermeket az orvosi szobában a szülő érkezéséig elkülönítjük. Kérjük, hogy beteg gyermekükért haladéktalanul jöjjenek, és a betegségről a gyermekorvostól kapott véleményt osztályfőnökkel osszák meg!
 • Ha a gyermeküknél koronavírusra utaló tüneteket észlelnek, akkor NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. Koronavírus gyanú és igazolt fertőzés esetén kötelesek az iskolát értesíteni.
 • A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag csak orvosi igazolással térhet vissza!
 • Annak a tanulónak a hiányzását igazoltnak tekintjük, akik a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartoznak tartós betegségük miatt, és erről orvosi igazolással rendelkeznek, ill. hatósági karanténban tartózkodnak. Ezeket a tanulókat távoktatással segítjük.
 1. csökkentsük a csoportosulást, zsúfoltságot
 • A csengetési rendünk az alsóban nem változott, de a felsősök 10 perccel hamarabb kezdik a tanórákat, hogy ezáltal a tanítási órák szüneteiben az alsó és felső ne találkozzon az udvaron. A felsősök reggeli elmélkedései, imádságai a 6. óra után lesz megtartva, így a tanítás kezdő és befejező időpontja nem változik.
 • Iskolába érkezés és távozás alsósoknak a hátsó kapun, felsősöknek a főkapun történik.
 • Iskolába érkezés után az alsósok a termükben, a felsősök az udvaron gyülekeznek.
 • Az iskola területén szülő nem tartózkodhat, indokolt esetben maszkban pl. elsősök szülei a beszoktatás ideje alatt az első héten az iskola udvarára bekísérhetik, és tanítás után onnan vihetik el gyermeküket.
 • A kedves szülők a következő időpontokban vihetik el a hátsó kapun gyermekeiket:

13.00-13.05

13.50-13.55

15.10-15.15

16.00-16.05

Egyéb időpontokban – a gyermekek biztonsága érdekében- a hátsó kaput zárva tartjuk.

Az önállóan közlekedő gyerekek ettől eltérő időben is elhagyhatják a főkapun keresztül az iskolát!

 • Testnevelés órák egy része a szabadban lesz megtartva, az átöltözést az alsósok a tantermekben, felsősök pedig az öltözőkben és a tornateremben is biztosítjuk.

Kérjük, gondoskodjanak időjárásnak megfelelő felszerelésről!

 • Az iskolai étkezés osztályonként elkülönülve, az előírt távolság betartásával történik, étkezés utáni fertőtlenítés megtartása mellett.
 • Ebéd előtt a felsősök az udvaron osztályonként várakoznak, sorakoznak, majd onnan mennek be az ebédlőbe.
 • Az iskola épülete előtt mind a tanulók, mind a szülők részéről kérjük a csoportos gyülekezés mellőzését!
 1. rendezvényeinket, eseményeinket térben és időben minimalizáljuk
 • A szülői értekezleteket az alsóban 16.00, felsőben 18.00 órakor tartjuk osztályonként a nagy- ill. a kistornateremben, vagy az ebédlőben.
 • A fogadóórákat online, ill. telefonos egyeztetés útján fogjuk biztosítani ebben a tanévben.
 • Az iskolamiséket az eseménytervben megjelölt időben hétfőnként a felsőnek, és az alsónak külön tartjuk.
 • Napközis csoportközi foglalkozásokat, szabadidős, közösségépítős programokat osztályszinten tartjuk.
 • Többnapos osztálykirándulásokat, iskolai táborokat nem szervezünk.
 • Ünnepeinket alsósoknak és felsősöknek külön rendezzük meg.
 • A tanév egészére tervezett programok a járványhelyzet alakulásának függvényében kerülnek megvalósításra. Minden változásról az osztályfőnököktől és az iskola honlapján tudnak tájékozódni.

 

 

Gyermekeink érdekében számítunk az Önök további együttműködésére!

Kérem, hogy ez a nehéz időszak békésen, kiegyensúlyozottan teljen, szeretetteljes családi légkörben!

Jó egészséget és kitartást kívánok mindenkinek!

A Jóisten áldását kérem minden családra!

Üdvözlettel: Bukovszkiné Csoba Zsuzsa
igazgató

Szentendre, 2020.szeptember 1.